1. Retina Yırtlık Lazeri ve Tedavisi

 2. Vitreoretinal Cerrahi Uygulamalar

  • Retina Dekolmanı

  • Diabetik Retinopati (Vitre içi kanamalar, ciddi proliferatif DR)

  • Üveitik Vitrektomi

  • Maküla Deliği ve Retinal Membran Cerrahileri

  • Retinada komplikasyon gelişimi ile birlikteki tüm komplike durumlar (habis tümör hariç

 3. Her Türlü Kesici ve Delici Göz Yaralanmaları

 4. Pediatrik vitreoretinal cerrahiler: Prematür Retinopati, Coats Hastalığı, Çocukluk Çağı Göz Yaralanmaları

 5. Pediyatrik Retina Patolojilerinin (Stargardt Hastalığı, Best vb) Kon-Rod Distrofilerinin Tanı ve Yönetimi

 6. Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu (Sarı nokta hastalığı)

  • Göz içi ilaç ve enjeksiyon tedavileri

  • Anti-VEGF Cevapsiz hastalar,

  • Şiddetli retina altı kanamaların tedavisi

  • LVA (Az Görenlere Yardım) uygulamaları

 7. Retina Atar ve Toplar Damar Tıkanıklıkları Tanı ve Tedavisi

 8. Endoftalmi tedavisi

 9. Üveit ve Behçet Hastalığı Tıbbi ve Cerrahi Tedavisi

 10. Optik Sinir Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

 11. Katarakt cerrahisi:

  • Fakoemülsifikasyon ve Akıllı Mercek uygulamaları

  • Pediatrik Katarakt

  • Her türlü Komplike Katarakt ((Glokom ve Retina Dekolmanı oluşturanlar dahil)

  • Katarakt Ameliyatı Komplikasyonlarının Tedavisi

  • Refraktif (yüksek miyoplarda gözlük ihtiyacını giderici)mercek (akıllı lens) uygulamaları

  • Sarı nokta hastalarındaki ve değişik nedenlerle kısmi makula hasarı olan gözlerde rehabilitasyon sağlayıcı (büyüteç) göziçi lens uygulamaları